Interact Carnium se je udeležil 10. IAC konference na Bledu / Interact Carnium took part in the 10th IAC conference in Bled

Člani IAC Carnium so na konferenci predstavili svoj klub in projekte ter se družili z ostalimi člani Interact klubov Distrikra 1912, Slovenija in Severna Makedonija / Members of IAC Carnium presented their club and projects at the conference and socialized with other members of the Interact Clubs of District 1912, Slovenia and North Macedonia

Mia predstavlja projekte Carnium / Mia is presenting the Carnium projects

Člani IAC Carnium / Members
Bivša članica IAC Carnium, sedaj članica Rotaract kluba Kranj, Hana Kotar, predstavlja svoje izkušnje v RAC ter kako ji je članstvo pomagalo pri poslovni poti / Former member of IAC Carnium, now member of Rotaract Club Kranj, Hana Kota, presents her experience in RAC and how membership helped her in her business journey /


Člani RC Kranj, RC Bled, RC Brnik ter RC Idrija, skupaj z guvernerjem 1912 Radom Hristovskim / Members of RC Kranj, RC Bled, RC Brnik and RC Idrija, together with governer 1912 Rado Hristovski