Razstava in koncert Tudi TI si ANGEL / Exhibition and Concert You are an Angel too

3.12.2018                                                                                                                                                                              

Dobrodelna akcija Tudi TI si ANGEL za pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Vsakdo, ki v sklad daruje denar, dobi za zahvalo posebno knjigo 37 slikarskih monografij izpod čopiča slikarja Janeza Štrosa. Kdor bo podaril več, bo dobil tudi originalno platno. www.janez-stros.si

Charity Action You are an Angel too for helping children with special needs. Anyone who donates to the fund receives a special book of 37 paintings from under the brush of painter Janez Štros. Anyone who gives more will also get an original canvas. www.janez-stros.si