80-letnica ustanovitve Rotary kluba Kranj / 80th anniversary of the founding of Rotary Club Kranj

16.5.2019  Rotary klub Kranj je praznoval 80 let od ustanovitve kluba. / Rotary club Kranj celebrated 80 years since the foundation of the club.

Člani Rotary Kluba Kranj, g. Janez Lipec, Guverner Distrikta 1912, ter g. Zmago Flerin
Members of Rotary club Kranj, Mr. Janez Lipec, Governor of District 1912, and Mr. Zmago Flerin
Nagovor g. Toneta Ruparja, predsednika Rotary kluba Kranj
Address by Mr. Tone Rupar, President of Rotary Club Kranj
Miha Kampuš, predstavnik botrskega kluba Klagenfurt-Wörthersee iz Celovca
Miha Kampuš, representative of Klagenfurt-Wörthersee Rotay Club from Klagenfurt, Austria
Edvard Škodič, predsednik Rotary kluba Ljubljana
Edvard Škodič, president of Rotary club Ljubljana
Janez Lipec, Guverner Distrikta 1912
Predstavniki Rotary kluba Kočani-Vinica, Makedonija
Members of Rotary cluba Kočani-Vinica, Macedonija
Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec, mayor of the Municipality Kranj

Snemanje in montaža: Rafko Bešič, videorafko@gmail.com
Recording and editing: Rafko Bešič, videorafko@gmail.com