Projekti / Projects


Tudi ti si angel / You are an Angel too


Peljimo otroke na morje / Let’s take the children to the sea


Robotiko v vsako osnovno šolo / Robotics in every elementary school


Pretekli projekti / Past projects


Obnova reintegracijskega centra Vincenca Drakslerja / Restoration of the reintegration centre Vicenc Draksler


V vseh teh letih od ponovne ustanovitve smo zbrali in donirali preko 400.000 €

Over all these years since the re-establishment, we have collected and donated over € 400,000